Club blijft open

Maandag 28 september heeft het kabinet aangescherpte maatregelen getroffen om de verspreiding van het Covid-19 virus terug te dringen. Daar hebben wij als bestuur snel op gereageerd door te stellen dat we de komende drie weken alleen open zijn voor standaard clubactiviteiten en dat, zoals de aangescherpte regels het stellen, de kantine dicht moet blijven.

Woensdag  30 september heeft de NJBB een duidelijk standpunt ingenomen over de NPC: opschorten voor drie weken. Daarnaast heeft de bond ook duidelijk verwoord hoe de maatregel kantine blijft dicht moet worden toegepast:

 • Kantines moeten helemaal dicht. Het is niet toegestaan er te zitten/verblijven, ook niet tussen partijen/trainingen door.
 • Het toilet mag worden gebruikt, ook als deze zich in de kantine bevindt.
 • Wanneer de speelhal te klein is om te verblijven in de pauzes, mag de kantine alsnog niet worden gebruikt. Deze moet dicht blijven.
 • Wachten op elkaar op het sportterrein is niet toegestaan. Dit wordt gezien als toeschouwen.

Als bestuur vinden wij het erg belangrijk dat de vereniging open blijft voor alle leden die willen spelen ondanks dat er geen drankje te verkrijgen is en dat er niet tussendoor even op een stoel gezeten kan worden. Maar het bestuur kan op dit moment niet inschatten hoeveel leden er komen spelen en hoeveel leden door deze maatregelen thuis zullen blijven. Daarom hebben wij gesteld dat we de komende drie weken alleen open zijn voor de clubactiviteiten. Met dien verstande dat als er te weinig leden zijn om een activiteit te regisseren door een wedstrijdleider dat de leden vrij kunnen spelen. Dat aantal zal tijdens de mix activiteiten rond de 15 personen liggen en bij de donderdagavond cyclus op 8 teams. Dit ter beoordeling van de wedstrijdleider van de clubactiviteit.

De complete set aan maatregelen voor ‘t Zwijntje wordt dan:

Clubactiviteiten

 • De kantine blijft dicht;
 • Het is niet toegestaan in de kantine te zitten of verblijven, ook niet tussen partijen/trainingen door;
 • Wanneer de speelhal te klein is om te verblijven in de pauzes, mag de kantine alsnog niet worden gebruikt. Deze moet dicht blijven.
 • Wachten op elkaar op het sportterrein is niet toegestaan. Dit wordt gezien als toeschouwen.
 • We gaan alleen open voor de reguliere clubactiviteiten (dinsdagmiddag, dinsdagavond, woensdagavond, donderdagmiddag en donderdagavond)
 • Wedstrijden met prijzen worden niet georganiseerd;
 • De clubactiviteiten worden wel geregisseerd. Dus aan het begin van de middag of avond meldt u zich bij de wedstrijdleiding die de wedstrijden indeelt en verdeelt over de banen;
 • Als er te weinig leden zijn om een activiteit te regisseren door een wedstrijdleider kunnen de leden vrij spelen. Dat aantal zal tijdens de mix activiteiten rond de 15 personen liggen en bij de donderdagavond cyclus op 8 teams. Dit ter beoordeling van de wedstrijdleider van de clubactiviteit.
 • Neem eventueel uw eigen drinken mee. Alcohol is daarbij niet toegestaan;
 • De geplande activiteiten zoals Wintercompetitie en Veteranenkampioenschap worden voorlopig 3 weken opgeschort. Daarna gaan we bekijken hoe de stand van zaken is.


Waar we met zijn allen extra op moeten toezien:

 • Houd 1,5 m afstand van elkaar. Ook op de banen bijvoorbeeld tijdens overleg of het oprapen van de boules;
 • Houd u aan de RIVM regels.


Mocht het de groep niet lukken zich aan bovenstaande regels te houden dan zal het bestuur zich genoodzaakt voelen per avond een coronatoezichthouder aan te wijzen die de leden daar op gaat wijzen.

Leden die tot de risicogroep behoren zullen zelf de afweging moeten maken of het verstandig is om te komen.

Weekendactiviteiten
De volgende activiteiten zullen niet doorgaan: 

 • Adam en Eva toernooi (24 oktober)
 • Sextettetoernooi (1 november)

Voor het surprisetoernooi en het kersttoernooi zal op een later tijdstip een besluit worden genomen.

NPC

Alle wedstrijden van de NPC van 30 september tot en met 18 oktober worden uitgesteld.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.