Algemene Vergadering 2020

De stukken voor de Algemene Vergadering van 2020 kunnen worden gedownload van de site. Daarvoor moet u wel inloggen met uw leden login.

Klik door naar de Downloads pagina.

De Algemene Vergadering 2020 was oorspronkelijk gepland op 18 maart, maar wordt nu gehouden op 

Woensdag 16 september 2020 om 20:00 uur


Agenda Algemene Vergadering

te houden op woensdag 16 september 2020 om 20:00 uur 

 1. Opening
 2. Notulen Algemene Vergadering van 20 maart 2019
 3. Ingekomen stukken
 4. Mededelingen bestuur
 5. Jaarverslag 2019
 6. Verslag kascommissie
 7. Financieel verslag 2019
 8. Verkiezing bestuur
    – Hans Tijssen is aftredend.
    – Edward Zeevat is aftredend en herkiesbaar als voorzitter
    – Fabian Biesheuvel te benoemen als bestuurslid
    – Jan van den Bosch te benoemen als bestuurslid
 1. Verkiezing kascommissie
 2. Huldiging jubilarissen
 3. Begroting 2020
 4. Rondvraag
 5. Sluiting

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.