Alle activiteiten afgelast en accommodatie gesloten

Afgelopen week zijn er door de overheid weer extra maatregelen aangekondigd i.v.m. de toename aan besmettingen van het corona virus. Hierover heeft u eerder bericht van ons ontvangen. Gedurende afgelopen week zijn er teksten en regels aangescherpt door de overheid en ook de NJBB heeft hier op gereageerd en een verdere verdieping van deze regels en maatregelen beschreven op hun website. Al deze nieuwe informatie afgewogene heeft het bestuur het volgende besloten. Vanaf heden, 18 oktober 2020, is de binnen-accommodatie als geheel gesloten. Dit betekent dat alle activiteiten tot nader bericht worden afgelast! Toiletten zijn niet beschikbaar, en ook de verlichting buiten zal uitblijven. Er mag zolang het licht is (dus ’s middags) gebould worden op het buitenterrein; dit met in achtneming van de COVID-19-regels. De vereniging zal de ventilatie Lees meer

Geen tripletten en verdeling bestuursfuncties

Corona maatregelen Op 13 oktober heeft de regering nieuwe maatregelen gepubliceerd om de corona in te dammen. Zoals het bestuur deze maatregelen nu leest is de enige maatregel waar wij extra rekening mee moeten houden dat wij geen tripletten meer mogen spelen. De regel is namelijk met maximaal 4 spelers tegelijk sporten. Competities en toernooien zijn in ieder geval de komende 4 weken verboden. Dus voorlopig wordt de NPC uitgesteld.   De belangrijkste regel blijft, houd u aan de regels van de rijksoverheid! Klachten? Blijf thuis en laat u testen; Houd 1,5 meter afstand van anderen; Was vaak uw handen; Hoest en nies in uw elleboog; Ga weg als het druk is; Werk thuis, behalve als het niet anders kan; Draag een mondkapje in publieke binnenruimtes.   Verdeling bestuursfuncties Afgelopen Algemene Lees meer

Notulen AV 2020

De notulen van de vergadering van 16 september 2020 zijn uitgewerkt en terug te vinden op de Downloads pagina. U moet daarvoor inloggen met uw account. Een korte uitleg over het inloggen vind u hier: Inloggen   Mocht u een reactie hebben op deze notulen dan kunt u deze richten aan de secretaris: secretaris@zwijntje.nl  

Ventilatie en mondkapjes

Ventilatie Volgens het bouwbesluit zou de ventilator in de gele hal, bij een bezetting met 50 man, een luchtverplaatsing van 1170 M3/h moeten hebben. Van de ventilator in de gele hal kunnen wij niet exact achterhalen wat zijn luchtverplaatsing is, want dit type is niet meer leverbaar. Als wij de ventilator vergelijken met vergelijkbare ventilatoren dan hebben deze een luchtverplaatsing van ruim 1100m3/h. Op basis van deze gegevens besluit het bestuur dat de hal v.w.b. de ventilatie gebruikt kan worden tot maximaal 50 tegelijkertijd spelende personen. De komende tijd verwachten we geen activiteiten waarbij meer dan 50 man tegelijkertijd aanwezig zullen zijn, dus kunnen we de hal gebruiken en er is geen extra ventilatie nodig. De nooddeuren en de toegangsdeur houden we dicht, de verwarming kan aan en om de Lees meer

Club blijft open

Maandag 28 september heeft het kabinet aangescherpte maatregelen getroffen om de verspreiding van het Covid-19 virus terug te dringen. Daar hebben wij als bestuur snel op gereageerd door te stellen dat we de komende drie weken alleen open zijn voor standaard clubactiviteiten en dat, zoals de aangescherpte regels het stellen, de kantine dicht moet blijven. Woensdag  30 september heeft de NJBB een duidelijk standpunt ingenomen over de NPC: opschorten voor drie weken. Daarnaast heeft de bond ook duidelijk verwoord hoe de maatregel kantine blijft dicht moet worden toegepast: Kantines moeten helemaal dicht. Het is niet toegestaan er te zitten/verblijven, ook niet tussen partijen/trainingen door. Het toilet mag worden gebruikt, ook als deze zich in de kantine bevindt. Wanneer de speelhal te klein is om te verblijven in de pauzes, mag Lees meer