Ventilatie en mondkapjes

Ventilatie
Volgens het bouwbesluit zou de ventilator in de gele hal, bij een bezetting met 50 man, een luchtverplaatsing van 1170 M3/h moeten hebben. Van de ventilator in de gele hal kunnen wij niet exact achterhalen wat zijn luchtverplaatsing is, want dit type is niet meer leverbaar. Als wij de ventilator vergelijken met vergelijkbare ventilatoren dan hebben deze een luchtverplaatsing van ruim 1100m3/h. Op basis van deze gegevens besluit het bestuur dat de hal v.w.b. de ventilatie gebruikt kan worden tot maximaal 50 tegelijkertijd spelende personen. De komende tijd verwachten we geen activiteiten waarbij meer dan 50 man tegelijkertijd aanwezig zullen zijn, dus kunnen we de hal gebruiken en er is geen extra ventilatie nodig. De nooddeuren en de toegangsdeur houden we dicht, de verwarming kan aan en om de warmte goed over de hal te verdelen kunnen de propellers worden gebruikt.

Mondkapjes
V.w.b. de mondkapjes volgt het bestuur de lijn van de regering en daaruit volgt dat ook voor onze hal een dringend advies geldt om mondkapjes te dragen.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.