Nieuw sportprotocol en aankondiging algemene vergadering

Protocol verantwoord sporten Petanque (versie 4 mei 2021)

Op de website van de NJBB is op 4 mei 2021 onderstaande tekst verschenen waar we ons als vereniging bij aansluiten.


Vanaf dinsdag 15 december is Nederland ter bestrijding van het coronavirus in een strenge lockdown om contacten tot een minimum te beperken. Voor de sport betekent dit dat sporten in een binnenruimte niet is toegestaan. Buiten kan onder voorwaarden wel gesport worden.

Buiten mag de jeugd tot en met 26 jaar op sportaccommodaties in teamverband blijven sporten zonder dat ze anderhalve meter afstand in acht hoeven te nemen. De competitie ligt wel stil, onderlinge wedstrijden binnen de eigen club zijn toegestaan. Iedereen vanaf 27 jaar mag alleen sporten op anderhalve meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan vier personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan, kantines, douches en kleedkamers zijn gesloten.

NOC*NSF heeft in samenwerking met meerdere sportbonden een algemeen protocol opgesteld. Dit geeft algemene adviezen aan verenigingen om het mogelijk te maken dat er verantwoord wordt gesport. Ook zijn er posters en signings gemaakt voor de verenigingen en accommodatiebeheerders. Het kan zijn dat wijzigingen worden doorgevoerd in het algemene protocol. Op nocnsf.nl/sportprotocol is altijd de meest recente versie te vinden.

In aanvulling op het algemene protocol van NOC*NSF, heeft de NJBB een specifiek protocol opgesteld met enkele aanvullende adviezen voor de petanquesport. Dit betreft acties en maatregelen die verenigingen nemen om verantwoord onze sport te kunnen beoefenen. Het sport specifieke protocol is te vinden op de laatste drie pagina’s van dit document.


Wellicht ten overvloede maar bovenstaande betekent dat we weer buiten mogen spelen met 4 personen, en dat er een toilet open mag. We raden iedereen aan bovenstaande tekst en het protocol goed door te lezen om je zo makkelijk aan de regels en voorschriften te kunnen houden. Zo kunnen we elkaar ook aanspreken op gedrag wat niet past of nog niet kan en/of mag. Zo mogen we de kantine niet open doen, en hebben we ook geen terras.

We hopen op meer versoepelingen maar we zijn als bestuur ook realistisch en gezien de landelijke en lokale besmettings- en ziekenhuisopname cijfers is het als vereniging nog even zeer beperkt. Samen moeten we de komende weken scherp en alert blijven, ook als je al gevaccineerd bent. Dan blijven we gezond en kunnen we straks samen weer genieten van het mooie spel en een drankje op het terras of aan de bar.

Algemene vergadering 15 september 2021

Gezien de omstandigheden heeft het bestuur de noodzaak gezien de algemene vergadering net zoals in 2020 te verplaatsen naar een later moment in het jaar , ook om de kans te vergroten fysiek aanwezig te kunnen zijn hierbij. We hebben de datum woensdag 15 september 2021 om 20:00 gekozen, dus zet deze dag vast in uw agenda. De uitnodiging, agenda en andere details volgen uiteraard tijdig.

Namens het bestuur,

Fabian Biesheuvel

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.