Accommodatie gesloten t/m 19-01-2021

Beste leden van JBV ‘t Zwijntje, Onze vereniging sluit weer aan op de regels en tekst zoals die is verschenen op de website van de NJBB n.a.v. de toespraak van onze minister-president afgelopen maandag. Onder dit bericht is voor de volledigheid deze tekst van de bond herhaald. Helaas zullen wij de accommodatie vanaf heden weer moeten sluiten t/m 19 januari 2021. Zodra er weer een update is zullen we die als eerste op de website publiceren en per email verspreiden. Houd de website in de gaten! Binnenkort is er iets anders en leuks op de website te zien! Voor nu, namens het bestuur en leden, blijf gezond, hou vol, alvast fijne feestdagen en een gezond en sportief 2021 gewenst! Bericht NJBB: De NJBB heeft op maandag 14 december kennisgenomen van Lees meer

COVID19 – Update Regels en Mondkapjesplicht

COVID19 – Update Regels en Mondkapjesplicht De bestuursleden van JBV ’t Zwijntje en de NJBB hebben op dinsdag 8 december kennisgenomen van de persconferentie die minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hielden.   ”Het gaat echt niet goed, niet met de besmettingscijfers en het aantal ziekenhuisopnames. We hadden het graag zo anders gewild”, zei Mark Rutte in de persconferentie van dinsdagavond 8 december.   Onderstaand teksten uit de nieuwsberichten op de website van de NJBB. Hier sluiten wij als vereniging bij aan.   Er is geen aanleiding om op dit moment versoepelende maatregelen af te kondigen. Als de besmettingscijfers vóór kerst niet dalen, komt het kabinet voor kerst met mogelijk aanvullende strengere maatregelen.   Voor het sporten blijven dezelfde maatregelen gelden als na Lees meer

COVID19 Update – Kantine nog steeds gesloten maar wel binnen spelen

De overheid heeft op dinsdag 17 november wat versoepelingen aangekondigd. Dit betekent concreet voor onze vereniging dat we weer binnen mogen spelen. D.w.z. de kantine blijft gesloten maar de accommodatie kan geopend worden voor het spelen op de binnen banen. Dit met de beperkingen van maximaal 4 personen per baan, natuurlijk de algemene regels zoals 1,5 meter afstand, en heel belangrijk: geen wisselingen in teams en tegenstanders. Daarnaast mogen er maximaal 30 mensen binnen in de accommodatie zijn. Er mag dus binnen gespeeld worden in vaste doublettes tegen dezelfde tegenstanders. We realiseren ons dat dit misschien nog niet de versoepelingen zijn die we gehoopt hadden maar het is een stap in de goede richting. We hopen op een ieders medewerking en bereidheid tot hulp bij het openen en sluiten van Lees meer

Alle activiteiten afgelast en accommodatie gesloten

Afgelopen week zijn er door de overheid weer extra maatregelen aangekondigd i.v.m. de toename aan besmettingen van het corona virus. Hierover heeft u eerder bericht van ons ontvangen. Gedurende afgelopen week zijn er teksten en regels aangescherpt door de overheid en ook de NJBB heeft hier op gereageerd en een verdere verdieping van deze regels en maatregelen beschreven op hun website. Al deze nieuwe informatie afgewogene heeft het bestuur het volgende besloten. Vanaf heden, 18 oktober 2020, is de binnen-accommodatie als geheel gesloten. Dit betekent dat alle activiteiten tot nader bericht worden afgelast! Toiletten zijn niet beschikbaar, en ook de verlichting buiten zal uitblijven. Er mag zolang het licht is (dus ’s middags) gebould worden op het buitenterrein; dit met in achtneming van de COVID-19-regels. De vereniging zal de ventilatie Lees meer

Geen tripletten en verdeling bestuursfuncties

Corona maatregelen Op 13 oktober heeft de regering nieuwe maatregelen gepubliceerd om de corona in te dammen. Zoals het bestuur deze maatregelen nu leest is de enige maatregel waar wij extra rekening mee moeten houden dat wij geen tripletten meer mogen spelen. De regel is namelijk met maximaal 4 spelers tegelijk sporten. Competities en toernooien zijn in ieder geval de komende 4 weken verboden. Dus voorlopig wordt de NPC uitgesteld.   De belangrijkste regel blijft, houd u aan de regels van de rijksoverheid! Klachten? Blijf thuis en laat u testen; Houd 1,5 meter afstand van anderen; Was vaak uw handen; Hoest en nies in uw elleboog; Ga weg als het druk is; Werk thuis, behalve als het niet anders kan; Draag een mondkapje in publieke binnenruimtes.   Verdeling bestuursfuncties Afgelopen Algemene Lees meer

Notulen AV 2020

De notulen van de vergadering van 16 september 2020 zijn uitgewerkt en terug te vinden op de Downloads pagina. U moet daarvoor inloggen met uw account. Een korte uitleg over het inloggen vind u hier: Inloggen   Mocht u een reactie hebben op deze notulen dan kunt u deze richten aan de secretaris: secretaris@zwijntje.nl  

Ventilatie en mondkapjes

Ventilatie Volgens het bouwbesluit zou de ventilator in de gele hal, bij een bezetting met 50 man, een luchtverplaatsing van 1170 M3/h moeten hebben. Van de ventilator in de gele hal kunnen wij niet exact achterhalen wat zijn luchtverplaatsing is, want dit type is niet meer leverbaar. Als wij de ventilator vergelijken met vergelijkbare ventilatoren dan hebben deze een luchtverplaatsing van ruim 1100m3/h. Op basis van deze gegevens besluit het bestuur dat de hal v.w.b. de ventilatie gebruikt kan worden tot maximaal 50 tegelijkertijd spelende personen. De komende tijd verwachten we geen activiteiten waarbij meer dan 50 man tegelijkertijd aanwezig zullen zijn, dus kunnen we de hal gebruiken en er is geen extra ventilatie nodig. De nooddeuren en de toegangsdeur houden we dicht, de verwarming kan aan en om de Lees meer

Club blijft open

Maandag 28 september heeft het kabinet aangescherpte maatregelen getroffen om de verspreiding van het Covid-19 virus terug te dringen. Daar hebben wij als bestuur snel op gereageerd door te stellen dat we de komende drie weken alleen open zijn voor standaard clubactiviteiten en dat, zoals de aangescherpte regels het stellen, de kantine dicht moet blijven. Woensdag  30 september heeft de NJBB een duidelijk standpunt ingenomen over de NPC: opschorten voor drie weken. Daarnaast heeft de bond ook duidelijk verwoord hoe de maatregel kantine blijft dicht moet worden toegepast: Kantines moeten helemaal dicht. Het is niet toegestaan er te zitten/verblijven, ook niet tussen partijen/trainingen door. Het toilet mag worden gebruikt, ook als deze zich in de kantine bevindt. Wanneer de speelhal te klein is om te verblijven in de pauzes, mag Lees meer

Algemene Vergadering 2020

De stukken voor de Algemene Vergadering van 2020 kunnen worden gedownload van de site. Daarvoor moet u wel inloggen met uw leden login. Klik door naar de Downloads pagina. De Algemene Vergadering 2020 was oorspronkelijk gepland op 18 maart, maar wordt nu gehouden op  Woensdag 16 september 2020 om 20:00 uur Agenda Algemene Vergadering te houden op woensdag 16 september 2020 om 20:00 uur  Opening Notulen Algemene Vergadering van 20 maart 2019 Ingekomen stukken Mededelingen bestuur Jaarverslag 2019 Verslag kascommissie Financieel verslag 2019 Verkiezing bestuur  – Hans Tijssen is aftredend.  – Edward Zeevat is aftredend en herkiesbaar als voorzitter  – Fabian Biesheuvel te benoemen als bestuurslid  – Jan van den Bosch te benoemen als bestuurslid Verkiezing kascommissie Huldiging jubilarissen Begroting 2020 Rondvraag Sluiting