COVID19 – Update Regels en Mondkapjesplicht

COVID19 – Update Regels en Mondkapjesplicht

De bestuursleden van JBV ’t Zwijntje en de NJBB hebben op dinsdag 8 december kennisgenomen van de persconferentie die minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hielden.

 

”Het gaat echt niet goed, niet met de besmettingscijfers en het aantal ziekenhuisopnames. We hadden het graag zo anders gewild”, zei Mark Rutte in de persconferentie van dinsdagavond 8 december.

 

Onderstaand teksten uit de nieuwsberichten op de website van de NJBB. Hier sluiten wij als vereniging bij aan.

 

Er is geen aanleiding om op dit moment versoepelende maatregelen af te kondigen. Als de besmettingscijfers vóór kerst niet dalen, komt het kabinet voor kerst met mogelijk aanvullende strengere maatregelen.

 

Voor het sporten blijven dezelfde maatregelen gelden als na de persconferentie van 17 november. Dit betekent:

 • Sporten (vrij spelen en trainen) voor volwassenen is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden;
 • Het aantal spelers per baan betreft maximaal 4 personen, waarbij  spelers te allen tijde 1,5 afstand van elkaar dienen te houden;
 • Er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige binnenruimte (boulodromes);
 • Buiten geldt het maximum van 30 personen niet, maar een maximum van 4 personen per baan waarbij de afstand tussen de spelers, op, tussen, en/of naast de baan op 1,5 meter gewaarborgd wordt. Te allen tijden geldt dat de 1,5 meter tussen medespelers, tegenstanders en andere personen op de baan gehandhaafd wordt;
 • Het organiseren van competities, toernooien, husselavonden, uitwisselingen of andersoortige activiteiten binnen de vereniging zijn niet toegestaan;
 • Het is in dat geval bij petanque alleen mogelijk om in tête-à-tête of doublettenvorm in dezelfde samenstelling en tegen dezelfde tegenstanders te spelen om wisselingen zoveel mogelijk te voorkomen.
 • Publiek is niet toegestaan;
 • Sportkantines maar ook kleedkamers en douches zijn gesloten;
 • Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Echter is het voor deze groep verboden om competities te spelen;
 • Alleen als kinderen tot en met 17 jaar samen spelen zonder senioren (18 jaar en ouder), geldt de groepsgrootte van 4 personen en het maximaal aantal personen van 30 niet.

In alle andere gevallen (bijvoorbeeld combinatie jeugd en senioren) gelden de regels voor groepsgrootte en maximum aantal binnen boulodromes wel.

 

Mondkapje wel of niet? Wel!

De mondkapjesplicht geldt vanaf dinsdag 1 december voor iedereen van 13 jaar en ouder die zich begeeft in alle publieke binnenruimtes, zoals binnensportaccommodaties. Deze verplichting geldt in eerste instantie voor drie maanden. Zodra er geen medische noodzaak meer is wordt deze bepaling ingetrokken door de Rijksoverheid.

 

NOCNSF heeft voor de sport de meest gestelde vragen die op 1 december zijn gesteld al beantwoord. Deze lees je hieronder terug. Het kan zijn dat deze vragen in een later stadium worden aangevuld. Het is daarom aan te raden ook de website van NOCNSF te bezoeken.

 

Geldt het dragen van een mondkapje ook voor een buitensportaccomodatie?
Nee

 

Wat wordt verstaan onder een binnensportaccommodatie?
Een binnensportaccommodatie is een overdekte sportruimte zoals een zwembad, sportschool of sportzaal. Een binnensportaccommodatie is ook een publieke binnenruimte.

 

Is het dragen van een mondkapje verplicht tijdens het sporten in een binnensportaccommodatie?
Tijdens het sporten is het dragen van een mondkapje niet verplicht. Daarvoor en daarna is het dragen van een mondkapje in de accommodatie wel verplicht.

 

Is het dragen van een spatscherm (face shield) toegestaan als alternatief voor een mondkapje?
Op plekken waar een mondkapje verplicht is, mag u alleen een mondkapje dragen en geen spatscherm. Mondkapjes moeten goed op uw gezicht aansluiten. Gebruik geen zakdoek, sjaal of buff. Het is niet nodig een medisch mondmasker te gebruiken.

 

Moet een scheidsrechter een mondkapje dragen?
Een scheidsrechter hoeft tijdens de training of competitie geen mondkapje te dragen omdat het zijn/haar deelname aan de sportbeoefening belemmert. Vooraf en na afloop is het dragen van een mondkapje wel verplicht.

 

Moet een jurylid een mondkapje dragen?
Het dragen van een mondkapje is ook verplicht voor de eventueel aanwezige juryondersteuning.

 

Moeten de spelers op een wisselbank een mondkapje dragen?
Nee, het plaatsnemen op de wisselbank is een onderdeel van de sportbeoefening. Het dragen van een mondkapje is dan niet verplicht.

 

Zijn er uitzonderingen op het dragen van een mondkapje?
Er geldt een uitzondering voor mensen die vanwege hun beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen. Het kan zowel om zichtbare, als onzichtbare beperkingen of ziektes gaan. Concreet gaat het om:

 • Mensen die vanwege hun beperking of ziekte fysiek niet in staat zijn een mondkapje te dragen of op te zetten. Bijvoorbeeld door een aandoening aan hun gezicht;
 • Mensen die door het dragen van een mondkapje last krijgen van hun gezondheid. Bijvoorbeeld door een longaandoening;
 • Mensen die ernstig ontregeld raken van het dragen van een mondkapje. Bijvoorbeeld vanwege een verstandelijke beperking of psychische aandoening;
 • Begeleiders van mensen die afhankelijk zijn van non-verbale communicatie, zoals liplezen.

Het handhavend lokaal gezag kan mensen vragen zelf aannemelijk te maken dat deze uitzondering voor hen geldt.

 

Is een mondkapje verplicht als ik andere personen in mijn auto vervoer?
Zit u met mensen in de auto uit een ander huishouden? Dan mogen er maximaal 4 personen in de auto zitten. Dit maximum geldt niet als u met gezinsleden uit uw eigen huishouden in de auto zit.

Of u wel of geen niet-medisch mondkapje draagt in de auto hangt af van de situatie:

 • wel een mondkapje: u zit met mensen in de auto uit een ander huishouden.
 • Geen mondkapje: u zit in de auto met mensen uit hetzelfde huishouden. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.