Gewijzigde datum ALV 2023 – 19 april 2023

Aan: de leden van Jeu de Boules Vereniging ’t Zwijntje

Apeldoorn, 29 januari 2023

Geacht lid,

In november 2022 hebben wij u uitgenodigd voor de ledenvergadering op 8 maart. Helaas is het bestuur genoodzaakt, onder meer wegens ziekte, de datum voor de ledenvergadering uit te stellen. 

Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van onze Algemene Vergadering op:

Woensdag 19 april 2023; aanvang 20:00 uur.

LET OP: DIT IS EEN ANDERE DATUM DAN EERDER GECOMMUNICEERD.

De vergadering zal plaatsvinden in ons boulodrome aan de Schoonbroeksweg 5 te Apeldoorn.

De agenda inclusief de onderliggende stukken zullen te zijner tijd beschikbaar worden via de ledenpagina op onze website www.zwijntje.nl. Als u niet in de gelegenheid bent om de informatie van de site te halen neemt u dan even contact op met één van de bestuursleden. Tevens zullen de stukken per email aan alle leden verstuurd worden die beschikken over een email.

Het bestuur maakt u er ook op attent dat het niet wordt toegestaan om tijdens de Algemene Vergadering te boulen. Dit geldt zowel voor de binnen- als buitenbanen.

Het bestuur hoopt op deze vergadering veel leden te mogen begroeten.

Namens het bestuur van JBV ’t Zwijntje,

Chantal Kamphuis

Secretaris

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.