Gewijzigde datum ALV 2023 – 19 april 2023

Aan: de leden van Jeu de Boules Vereniging ’t Zwijntje Apeldoorn, 29 januari 2023 Geacht lid, In november 2022 hebben wij u uitgenodigd voor de ledenvergadering op 8 maart. Helaas is het bestuur genoodzaakt, onder meer wegens ziekte, de datum voor de ledenvergadering uit te stellen.  Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van onze Algemene Vergadering op: Woensdag 19 april 2023; aanvang 20:00 uur. LET OP: DIT IS EEN ANDERE DATUM DAN EERDER GECOMMUNICEERD. De vergadering zal plaatsvinden in ons boulodrome aan de Schoonbroeksweg 5 te Apeldoorn. De agenda inclusief de onderliggende stukken zullen te zijner tijd beschikbaar worden via de ledenpagina op onze website www.zwijntje.nl. Als u niet in de gelegenheid bent om de informatie van de site te halen neemt u dan even contact op met één Lees meer