Corona update 10 december 2021

Beste leden,

In onze vorige nieuwsbrief hebben we geschreven dat de NJBB nog een beslissing zou nemen over het vervolg van de NPC en het doorgaan van het NK-Precisieschieten. De bond heeft inmiddels besloten dat het NK-Precisieschieten wordt afgelast en heeft de inhaalmogelijkheden en mogelijke aanvangstijden voor NPC-wedstrijden verruimd. Voor sommige wedstrijden is het begintijdstip belangrijk om ervoor te zorgen dat voor de sluitingstijd van de accommodatie om 17:00 uur alle wedstrijden zijn uitgespeeld. Het bestuur heeft besloten om voor onze speellocatie dit iedere keer per geval te bekijken. Vanuit de NJBB is er dus ruimte voor overleg tussen de teams qua speelmoment en aanvangstijd.

Verder vindt het bestuur dat het eigenlijk niet in de geest is van de gestelde maatregelen om boule-activiteiten te verplaatsen van de avonden naar andere momenten overdag. Maar voor de woensdagavond-trainingen willen wij een uitzondering maken. Op zaterdag- en zondagmiddagen kunnen onze spelers die daar behoefte aan hebben de komende weken gaan trainen in onze hal. Uiteraard binnen de geldende 1½-meter-regels en met geldige QR-code. We zijn bezig om dit in regelen en komen binnenkort met een bericht hierover.

De 1½-meter maatregel is weer terug en we hebben gemerkt dat niet iedereen zich daarvan bewust is of zich daaraan houdt. Wij gaan deze keer niet de kantine aanpassen aan deze maatregel maar doen een dringend beroep op u om zich aan deze 1½-meter-regel te houden. Laat steeds 1 lege stoel tussen uzelf en degene die naast u zit. Mondkapjes zijn niet verplicht.

De vervroegde sluitingstijd en zeker de 1½-meter-maatregel hebben grote gevolgen hebben op het wel of niet doorgaan van activiteiten in ons winterprogramma. Op dit moment is het echter nog niet duidelijk hoe corona zich zal ontwikkelen en met welke maatregelen wij dan geconfronteerd zullen worden. We verwachten dat de huidige maatregelen nog wel enkele weken gehandhaafd zullen worden en derhalve hebben wij t.a.v. ons winterprogramma tot medio januari de volgende beslissingen genomen:

  • Het Kersttoernooi op 19 december is afgelast.
  • Het Oliebollentoernooi op 2 januari met aansluitend de Nieuwjaarsreceptie is afgelast.
  • De NPC-dag op 8 januari voor team 1 en 2 gaat door, maar de aanvangstijd wordt vervroegd naar 10:00 uur.
  • De NPC-dag van 8 januari voor team 3 en 4 wordt i.o. met de teams verschoven naar een andere datum.
  • De wintercompetitie van District Oost kan in de huidige vorm niet plaats vinden en hierover wordt overlegd met de wedstrijdleider van het district.

Deze extra maatregelen en beslissingen gelden bovenop de in vorige nieuwsbrief genoemde maatregelen en beslissingen.

Bestuur J.B.V. ‘t Zwijntje

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.