Corona maatregelen vanaf zaterdag 6-11-2021

In de persconferentie van dinsdag 2 november 2021 kondigde het kabinet in een lastige boodschap scherpere coronamaatregelen aan om de snelle toename van het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames te stoppen. Na het debat in de Tweede Kamer een dag later is een deel van die maatregelen genuanceerd.

De belangrijkste maatregelen m.i.v. zaterdag 6 november zijn:

  • Houd de basisregels in acht en blijf thuis bij klachten;
  • Houd anderhalve meter afstand;
  • Draag een mondkapje in publieke binnenruimten zoals winkels, stations, bibliotheken en gemeentehuizen;
  • Het coronatoegangsbewijs (CTB) geldt voor alle binnensporten bij amateursportclubs; sporters en toeschouwers bij de buitensporten hoeven, wanneer zijn buiten blijven, niet op CTB gecontroleerd te worden.

In een verklaring stelt de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB) dat vanaf zaterdag 6 november geldt dat voor alle competities, kampioenschappen en toernooien de verplichting tot het tonen van een CTB voor spelers en publiek boven de 18 jaar die binnen sporten. Dit betekent dat iedere deelnemende speler aan de NPC een geldig coronatoegangsbewijs moet laten zien (gevaccineerd, corona gehad of negatief getest)  om deel te mogen nemen aan de NPC of een NPC wedstrijd te bezoeken, daar de NPC binnen wordt gespeeld. In goed onderling overleg mag ervoor worden gekozen om de wedstrijd buiten af te werken. Dit is een besluit dat door beide teams samen genomen dient te worden en niet opgelegd kan worden door één van de teams.

Om de NPC goed te laten verlopen, adviseert de NJBB met klem dat iedere speler deze regel naleeft en respect toont voor vrijwilligers die de controle verrichten bij de ingang van sportverenigingen.

  • Verder is het voor de sport petanque met name van belang om in ieder geval na afloop van de wedstrijden, in de sportkantine, opnieuw de anderhalve meter afstand te bewaken.

Het bestuur van J.B.V. ’t Zwijntje conformeert zich aan het kabinetsbesluit en de door NOC*NSF en  de NJBB opgestelde richtlijnen en zal de vereiste controles op het CTB (QR-code) gaan uitvoeren. Het bestuur verzoekt spelers die niet beschikken over een geldige QR-code dit tijdig bij hun teamcaptain te melden zodat voor vervanging gezorgd kan worden. Voor alle interne competities en mix-toernooitjes geldt dat deze voorlopig binnen worden gespeeld. In goed onderling overleg mag ervoor worden gekozen om buiten te spelen, maar daar moeten dan wel alle spelers het mee eens zijn.

Het bestuur betreurt het dat door deze maatregel leden die vanwege bepaalde (b.v. medische) redenen niet over een geldige QR-code kunnen beschikken worden buitengesloten van onze sport en onze vereniging.

Wij hopen dat de aantallen besmettingen en ziekenhuisopnames snel zullen dalen en dat de beperkende maatregelen van korte duur zullen zijn.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur J.B.V. ‘t Zwijntje

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.