Lidmaatschap

Onze vereniging kent zoals gebruikelijk is bij de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB) een onderscheid in senior leden (18 jaar en ouder) en junior leden. Junior leden krijgen een jeugdlicentie, senioren leden krijgen een seniorlicentie.

Voor deelname aan de meeste clubactiviteiten is geen licentie benodigd. Voor competities, kampioenschappen en toernooien bij andere bij de NJBB aangesloten verenigingen is wel een licentie nodig.

Alle leden krijgen een aantal keer per jaar het bondsblad “petanQue”.

De contributie bedragen voor 2023 zijn per maand:

Jeugd lid   7,18
Senior lid 14,35
2e lid 12,78

Om lid te worden van onze vereniging levert u een ingevuld aanmeldingsformulier in bij de ledenadministratie. Dit kan op de volgende manieren:

  • Een ingevulde print van het formulier opsturen naar ons postadres; Schoonbroeksweg 5, 7323 AN Apeldoorn.
  • Een ingevulde print van het formulier deponeren in de brieven “Bestuur” in de kantine.

Formulieren:

Opzeggen van het lidmaatschap kan via e-mail aan de ledenadministratie.
Voor het opzeggen gelden de wettelijk regels, en dus met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.