Aanmeldingsformulier

Dit is het aanmeldingsformulier voor een lidmaatschap bij JBV ‘t Zwijntje.

Vul onderstaand formulier volledig en naar waarheid in, en let hierbij op het volgende:

  • De gegevens bij “Voorletters” en “Achternaam” moeten kloppen met de gegevens op uw officiële legitimatiebewijs. Wanneer op uw legitimatiebewijs “echtgenoot van” staat dient u uw “mansnaam-meisjesnaam” in te vullen.
  • De contributie dient in maandelijkse termijnen te worden betaald in combinatie met automatische incasso waarvoor een doorlopende machtiging moet worden afgegeven. Hiermee geeft u toestemming aan J.B.V. ’t Zwijntje om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van J.B.V. ‘t Zwijntje. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
  • Met het insturen van dit formulier gaat u ook akkoord met het verwerken van uw gegevens conform de privacyverklaring van onze vereniging zoals deze op onze website wordt gepubliceerd. Ook accepteert u onze huisregels en zal deze naleven en u weet dat u onze statuten op onze website kunt lezen.
Geslacht(verplicht veld)

Soort lidmaatschap(verplicht veld)