Fred de Ruiter benoemd tot Erelid en vijf jubilarissen

De ALV heeft Fred de Ruiter benoemd tot Erelid voor zijn jarenlange inzet voor onze vereniging JBV ‘t Zwijntje.

De meest in het oog springende activiteit van Fred is dat hij 25 jaar aaneensluitend penningmeester geweest. De wijze waarop Fred de financiën van de vereniging heeft beheerd en ieder jaar de stukken op de ALV presenteerde was van uitzonderlijke kwaliteit.

Daarnaast heeft hij een bijzonder grote inbreng gehad in alle grote activiteiten die de afgelopen jaren zijn georganiseerd. Zijn draaiboeken waren het houvast tijdens het Grand Masters Petanque, The Challenge, Het Batavia toernooi en meer recent het ECSG in 2022 en het NK Doublette van dit jaar.

Ondanks dat het de laatste tijd met de gezondheid van Fred niet zo goed gaat heeft hij de laatste jaren meer en meer diverse taken op zijn schouders genomen. Fred is namelijk enorm betrokken bij de vereniging en wil graag dat het goed gaat met de vereniging.

Volgens het bestuur kunnen wij de dank die wij Fred verschuldigd zijn voor alle inzet die hij voor de vereniging heeft gedan maar op één manier oplossen: het erelidmaatschap!

 

Op de ALV van dit jaar zijn vijf leden in de bloemen gezet, omdat zij al 25 jaar lid zijn van onze verenging:

  • Jan Boerkamp
  • Cedric Brancourt
  • Fenny van Vemde
  • Frans de Haan
  • Jan van den Bosch

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.